Portfolio > Objects

Ship
Ship
iron palettes, iron wire, silicon
2010